Các vợ, bạn gái của ĐT Italia: Người quản lý, người có bằng thạc sỹ